ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 χαρακτήρες. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα πεζό και ένα κεφαλαίο γράμμα όπως και τουλάχιστον έναν αριθμό. Για να δημιουργήσετε δυνατό κωδικό προσθέστε και ένα ειδικό σύμβολο ~!@#$&*_-Απάντηση