Επαναφορά κωδικού

Για να ανακτήσετε καινούριο κωδικό παρακαλούμε συμπληρώστε το email που χρησιμοποιήσατε κατά της εγγραφής σας. Σε αυτό θα σας σταλεί ένα καινούριο κωδικό ασφάλειας. Μετά την πρώτη είσοδο στο σύστημα συνιστάτε να αλλάξετε αυτόν των κωδικό σε κωδικό της αρέσκεια σας μέσα από τη σελίδα του προφίλ σας.